DocumentsFormació

Qui som i que volem

Origen

El Moviment de Llars Don Bosco neix a l’any 1965.
Els Salesians Cooperadors van iniciar una reflexió per donar resposta a les necessitats de formació per l’educació i la transmissió de valors als fills i filles, a l’àmbit de la Pastoral Familiar. Una resposta des dels valors del carisma salesià, aquesta resposta va ser el Moviment de Llars Don Bosco.

Carisma

El nostre Moviment està integrat per famílies cristianes que volem ser esglésies domèstiques, amb el model de la família de Natzaret, això queda reflectit al nom del Moviment, i ho volem aconseguir compartint l’esperit i el carisma de la família salesiana de Don Bosco i sentint-nos membres de l’Església.
Fonamentem la nostra acció educativa cap els fills i filles i cap els altres en l’amor, la raó i la religió, com feia Don Bosco amb el seu Sistema Preventiu.
Volem ajudar les altres famílies i ajudar-nos compartint el nostre camí per tal de ser millors persones, educadors i esposos.
L’anunci de l’evangeli el fem des del testimoni i des de la nostra condició laical.
Per tot això, ens és fonamental la formació.

Espiritualitat

La nostra espiritualitat està centrada en Crist i la volem fer present a les nostres relacions: amb Déu, amb la nostra parella, amb la nostra família i a les nostres relacions socials. Tenim els referents de Maria, Don Bosco, Mare Mazzarello i els altres sants i santes de la família salesiana.
Pel que fa a la relació amb Déu trobem en la pregària el millor camí per aprofundir l’amor a Déu i al proïsme. Per això fomentem tots els moments que afavoreixin la trobada personal amb Ell.
La relació matrimonial vol ser alegre i fonamentada en l’amor, que promogui el bé, l’amor a la vida, la solidaritat, compartir, i sobre tot ha d’educar els fills i filles, transmetent els valors cristians i l’anunci de l’Evangeli.
A la nostra espiritualitat pren un paper fonamental la “trobada de parella”.

Missió

Els compromisos quotidians els vivim des de la laïcitat, fent de la nostra vida testimoni, vivint tots els moments segons els valors evangèlics i salesians.
Llars Don Bosco es defineix com agent de Pastoral Familiar amb una acció dirigida a les famílies del nostre entorn i a les famílies del Moviment, des de l’acompanyament en la vida evangèlica i la vida familiar.
La comunió entre els membres de LLDB, el servei i el testimoni de vida i acció educativa han d’establir unes relacions humanes profundes compartint la nostra fe i la trobada personal amb Déu.
Ens fem presents al nostre entorn plural amb l’acció per la família i l’acció educativa, especialment a la Parròquia, l’escola, a les xarxes de convivència i associacions.
L’acollida és una actitud característica del carisma salesià que compartim amb la Família de Don Bosco, el que ens fa ser oberts a les necessitats de les famílies del nostre entorn.
Una preocupació especial de LLDB és la interrelació i la col·laboració entre la Pastoral Juvenil i la Pastoral Familiar, participant en les obres salesianes i en l’església local.

Formació

La nostra acció diària i l’enfrontament dels reptes que se’ns plantegen fa necessari el creixement personal i la formació continuada.
Entenem que la formació ha de tenir present la transversalitat del carisma salesià i considerar totes les dimensions de la persona i les seves capacitats.
Per aquest motiu, en la nostra formació treballem quatre dimensions: humana, familiar, cristiana i salesiana, responent a les necessitats del moment vital de les persones i els grups.

Trobada de Parella

Sovint un dels problemes que troben les parelles en la seva convivència és la manca de temps, el que sovint comporta dificultats per trobar moments per al diàleg i la comunicació.
El diàleg és fonamental per a qualsevol parella. Un diàleg que ha de compartir el coneixement mutu, els diferents aspectes de la vida en comú, els temes relacionats amb l’educació dels fills i filles i les relacions amb les famílies d’ambdós.
La trobada de parella esdevé un moment privilegiat i un compromís per assegurar aquest temps per a la comunicació, assegurant que seguim compartint el mateix projecte familiar.

El grup de Llars Don Bosco

Ens organitzem en grups. Els grups els formen un nombre de parelles que fa possible la comunicació.
Cada grup té un delegat o delegada, pot ser un Salesià, una Salesiana, un Salesià Cooperador o un sacerdot diocesà.
Busquem crear un ambient familiar, serè, de trobada amistosa, amb espai per la pregària i la reflexió. En ocasions especials incorporem els fills o filles a la trobada.
Els grups ens reunim una vegada al mes. A principi de curs fem la programació de les reunions, amb un projecte formatiu propi, en funció de les característiques del grup i les orientacions de l’Animació del Moviment.
Per la preparació del tema de formació i la reunió mensual, una de les parelles del grup, per torns, elabora un guió amb una proposta de treball per a la reunió, i la fa arribar a tots els membres del grup. Cada matrimoni prepara el tema proposat mitjançant la “trobada de parella”.
El desenvolupament i l’animació de la reunió va a càrrec de la parella que va fer la preparació del guió per a la reunió.
Les reunions les comencem amb una pregària comunitària, seguim amb el diàleg i la reflexió del tema, ens marquem uns compromisos del grup i sempre que es pot, acabem compartint algun refresc i alguns dolços.

[Document del text de la pàgina en PDF]