Temes Anuals

Reptes Pastorals de la Família

Posem a la vostra disposició els temes de formació per als grups de Llars Don Bosco per aquest curs 2014/2015. 

Com podreu comprovar a les pautes, hi ha dos temes per a la formació.

Un tema comú a tots els grups de Llars Don Bosco de la regió Ibèrica, aquest tema ha estat elaborat, pel Centres d’Estudis Teològics de Martí Codolar: “LOS CRISTIANOS ANTE LA CRISIS ECONÓMICA”

L’altre tema és el tema inspectorial: RETOS PASTORALES DE LA FAMILIA

Documents del tema:

Pautes de treball

Altres documents per la formació d’aquest curs

Document 2 – Biblia, eros y Familia

Document 3 – DPJ66: Pastoral Familiar Salesiana (Marc de referència) – Català

Document 4 – DPJ66: Pastoral Familiar Salesiana (Marco de referencia) – Castellano

Document 5 – Resultats enquesta- Nous grups, nous matrimonis

Document 6 – ECCLESIA “RELATIO SYNODI”