Temes AnualsTrobades

#ElSecretDeLaFamilia

En aquesta trobada es poden diferenciar diferents moments:

  1. Presentació de l’exhortació del document de l’Alegria de l’amor (Amoris Laetitia)
  2. Treball per grups formats per membres de diferents grups i centres. El van fer amb una dinàmica de gamificació (plantejament d’un joc que permet treballar el tema proposat)
  3. Aportacions del treball dels grups que es van trobar el 24 d’octubre.
  4. Proposta de treball POST-TROBADA per aprofundir aspectes del document de l’alegria de l’amor.

En el quart document es proposa un treball per a tots els grups del moviment, aquest treball s’hauria de fer al llarg d’aquest curs 2021/2022.

El compartirem amb la resta de grups a la darrera  reunió de secretaris.

Documents del tema:

Presentació del document de l’Alegria de l’Amor

Guió de la dinàmica de treball de la trobada: GAMIFICACIÓ

Aportacions fetes a la trobada

Guió pel treball dels grups al llarg del curs

Presentacions en Vídeo: L’alegria de l’amor

Presentacions en Vídeo: L’alegria de l’amor

Full informatiu de convocatòria de la trobada